Genel Devlet Kurumları

Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Bakanlıklar
D.P.T
Milli KütüphaneDış Ticart Müş.
D.İ.E.
M.E.B.