Get Adobe Flash player
 

Ney Eğitimleri İlgi Görüyor

Türk musikisinin ana enstrümanlarından biri olmasının yanında dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan Ney’i, kendi tavır, teknik ve etiğine uygun bir şekilde icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ney eğitim devam ediyor.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce,   Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 4 ay süre ile devam edecek Ney eğitimine,  10 yaş ve üzerindeki yaş grubunda ve aralarında öğrencilerle çeşitli serbest meslek sahiplerinden oluşan 30 kişi katılıyor.
Neyzen İlhan Kılıçtaş tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere,  Neyin tanımı ve bakımı, müziğin temel öğeleri, ney üflemede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler, Türk musikisinde usuller, seyirler, basit, göçürülmüş ve bileşik Türk musikisi makamları konular işleniyor.