Sayın Bina Yöneticileri,

04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardaki tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin (muayenelerinin), bu hususta akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yaptırılması gerekmektedir. Belediyemizin çıktığı ilan neticesinde yapılan başvurular, Yönetmelikte öngörülen kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş ve "RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş" ile protokol imzalanarak, asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşu olarak 20.09.2019 tarihi itibariyle 4 yıllığına asansör periyodik kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilmiştir.
İlgili yönetmelik gereği bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluşu tarafından ilgili idareye bildirilir ve yıllık kontrolü yapılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır. Asansörün güvenlik sistemlerinde görülen uygunsuzluk halinde kontrol görevlileri ikinci kez gelerek raporda belirtilen hususların giderilip giderilmediğini kontrol edeceklerdir. Bina sorumlusu, muayene raporunda belirtilen eksik ve hataları gidermemekte ısrar ederse, emniyet ve işletme yönünden asansörün işletilmesi sakıncalı olacağından Belediye görevlilerince asansör mühürlenerek, bina sorumlusu ve asansör firması hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulanacaktır.
Binanızda bulunan asansörün/asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş il temsilciğine asansör işletme ruhsatınız ile birlikte başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.
Detaylı bilgi için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Kamuoyuna ve Bina Sorumlularına önemle duyurulur.
İlgili yönetmelik gereği yapılacak bu hizmetin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES:
RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş İl Temsilciliği
Karasoku mah. Atatürk Bulvarı no: 34 Kat:1 - NEVŞEHİR

Asansör randevu ve planlama

Tel:     0 (384) 213 34 34

0 (549) 826 26 44
E-Posta: omer.fatsa@royalcert.com

Teknik birim
Tel:     0 (549) 823 60 13