T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI


KARAR TARİHİ : 31/05/2020
KARAR NO : 2020/38
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Hayvan Pazarının Açılması ile Trafiğe Kapalı
Yolların Açılması ve Maske Kullanımı Hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi kararları ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların
talimatları çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:
BU KAPSAMDA NEVŞEHİR İL GENELİNDE ;
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 19.03.2020 Tarih ve 2020/05 nolu kararı ile
faaliyetlerinin geçici süre ile durdurulmasına karar verilmiş olan Hayvan Pazarlarının
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salginyonetimi-
ve-calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ndeki kurallar ile Tarım Ve Orman Bakanlığının belirlediği
kurallar çerçevesinde yeniden faaliyetlerine devam etmesine,
2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 Tarih ve 2020/23 nolu kararı ile il
merkezinde araç trafiğine kapatılan Borsa kavşağından Niğde kavşağına kadar yolun araç
trafiğine açılmasına, ilçelerde kapalı bulunan cadde ve sokakların ilçe hıfzıssıhha
kurullarınca alınacak kararlar çerçevesinde trafiğe açılmalarına,
3. İl merkezinde hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Atatürk bulvarı, Kayseri caddesi,
Saatçi Hoca caddesi, Osmanlı caddesi, Damat İbrahim Paşa bulvarı, Lale caddesi, Mustafa
Parmaksız caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar, Park/Bahçe, Yürüyüş yolları, Küçük
Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
binalarda, özel işyerleri gibi kapalı alanlarda (konutlar hariç) mevcut maske kullanımı
zorunluluğu ile ilgili getirilmiş bütün kurallar saklı kalmak üzere maske kullanımının
zorunlu olmasına, yine bu konuda ilçe hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek ilçelerde
kararlar alınmasına,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, tüm belediye
başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu
kurum ve kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şoförler
Odası başta olmak üzere ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile
koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle
planlanarak uygulanması ve Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip
edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.