T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI


KARAR TARİHİ : 31/05/2020
KARAR NO : 2020/39
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlamaları hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek
adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere
ilgili Bakanlıkların talimatları çerçevesinde Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki
kararlar alınmıştır:
1. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi
alma zorunluluğunu düzenleyen, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.03.2020 Tarih ve
2020/17 Nolu kararının yürürlükten kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile
yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca
belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde
yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ndeki kurallar
dâhilinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin
yapılmasına,
2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 20.05.2020 Tarih ve 2020/35 Nolu kararı ile alınan karada
belirtilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yine aynı kararda belirtilen usule göre Seyahat İzin
Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü
olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,
3. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında
veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç)
Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri,
4. Doktor randevusu, diyaliz hastaları, birinci derece yakınının cenazesi ve/veya ağır hastalığı gibi
sebeplerle Sokağa çıkma zorunluluğu bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı
çocuklarımızın ve gençlerimizin (veli/vasi yanında olmaksızın sokağa çıkma zorunluluğu
bulunması durumunda ) Valiliğimizin 24/03/2020 tarih ve 20277291-000-E.2954 sayılı
yazısındaki usule göre izin almaları uygulamasına devam edilmesine,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, tüm belediye
başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği, Şoförler ve Otomobilciler odası, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile
koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle
planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun
takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.