T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI


KARAR TARİHİ : 31/05/2020
KARAR NO : 2020/40
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Lokanta, Restoran, Kafe, Pastane, Kıraathane,
Kahvehane, Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri vb. İşyerleri, Park/Piknik
Alanları/Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları, Pazar Yerleri, Yüzme Havuzu,
Kaplıca, Hamam, Sauna, SPA Merkezleri, Spor merkezleri ve diğer iş
yerleri Hk.
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi kararları ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların
talimatları çerçevesinde Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 16.03.2020 Tarih ve 2020/04 ile 21.03.2020 Tarih ve
2020/09 Nolu kararları ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan (iskambil, okey,
tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu
amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) lokanta, restoran, kafe, pastane,
kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimive-
calisma-rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi” ndeki kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları (Kendi
müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi
olmayacaktır.),
2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 16.03.2020 Tarih ve 2020/04 Nolu kararı ile faaliyetleri
geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb.
işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web
sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ndeki
kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye
başlamaları,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 27.03.2020 Tarih ve 2020/15 Nolu kararı ile kısıtlanan halka
açık alan olan piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetlere
(yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calismarehberi.
html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi” ndeki kurallar ve mesafe şartlarına ile diğer kurallara uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi
gününden itibaren başlanması,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 26.03.2020 Tarih ve 2020/14 Nolu kararı ile geçici bir
süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak
üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca
belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde
yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ndeki kurallar ve
mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması,
5. Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen /belirlenecek
işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek
yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
adresinde yayımlanan “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile bundan sonraki
süreçlerde yayınlanacak olan rehberlerin veya yapılacak düzenlemelerin;
a) İlimizde faaliyet gösteren tüm işyerleri tarafından titizlikle takip edilmesine ve ilgili rehber
veya düzenlemeler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak faaliyetlerin sürdürülmesine,
b) İl merkezinde Ticaret İl Müdürlüğünün ilçelerimizde ise İlçe Kaymakamlıklarının
koordinesinde söz konusu rehberde belirlenen ve belirlenecek kuralların ilgili iş kollarına
yönelik faaliyetlerde bulunan işyerlerine ilgili oda, kurum ve kuruluşlarca tebliğ edilmesine,
c) Söz konusu rehberde belirlenen ve belirlenecek kuralların İlgili kamu kurum ve kuruluşları
ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının resmi internet sitelerinde yayınlanmasına,
6. Faaliyetlerini sürdüren işletmelerin söz konusu rehberde yayınlanan kurallara uyup
uymadıklarının Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarımızca oluşturulacak denetleme heyetleri
tarafından denetlenmesine,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ,Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği başta olmak üzere
ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma,
Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.