T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI


KARAR TARİHİ : 01/06/2020
KARAR NO : 2020/41
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece
tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski
yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu
sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 23.03.2020 Tarih ve 2020/10 Nolu kararı ile tüm
şehiriçi çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin
%50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların
birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, İçişleri Bakanlığı 26.03.2020 Tarihli ve 5899
Sayılı Genelgesinde personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları karar altına alınmıştı.
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve çeşitli sektörlerde alınacak
tedbirler Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde
yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nde belirtilmiştir.
Bu çerçevede ;
A-Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili
Alınması Gereken Önlemler,
B-Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler,
C-Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri
ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler,
şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler olarak yayınlanmıştır.
Bu Kapsamda Nevşehir il genelinde de;
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz 23.03.2020 Tarih ve 2020/10 Nolu kararı ile tüm şehir
içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen
yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki kararın
yürürlükten kaldırılmasına,
2. Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen/belirlenecek ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü web sayfasında https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-vecalisma-
rehberi.html adresinde yayınlanan/yayınlanacak “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi” ne (32. M) göre hareket edilmesine,
3. Personel Servis Araçlarıyla İlgili faaliyetlerin aynı rehberin 28.Maddesindeki önlemler
alınarak yürütülmesine,
4. Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye
Otobüsleri ve Diğerleri) ile aynı rehberin 14.maddesine göre alınması gereken önlemler
alınarak yürütülmesine ve uygulanmasına ve AYAKTA YOLCU ALINMAMASINA ,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği, Şoförler
Odası ile Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve
Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.