Belediye Başkanlığın’dan

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 26.02.202 tarih ve E.3285 sayılı yazı ile talep ettiği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 3. maddesi gereğince 27.01.2021 tarihinde onayladığı İlimiz 350 Evler Mahallesi 109 ada, 190 nolu parselde hazırlanan parselasyon planı İmar Kanununun 19. ve Ek 3. maddeleri gereğince 23.03.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Parselasyon Planı Yapılan Yer :

İlimiz 350 Evler Mahallesi 109 ada, 190 nolu parsel

  Askıya Çıkış Tarihi : 23.03.2021

  Askıdan İniş Tarihi : 26.04.2021